Jsme akreditované středisko pro ECDL testování.

Koncept ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, úspěšně a efektivně využívat.


 
Koncept ECDL definuje minimální rozsah znalostí a praktických dovedností v oblasti informačních a komunikačních (digitálních) technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce a života běžného občana v současné informační společnosti.

Koncept ECDL
nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro zjištění stavu digitálních (počítačových) znalostí a dovedností nebo ověření výsledků vzdělávání v této oblasti. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.
 
Úspěšní absolventi ECDL
testů získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.
 
Testovací středisko ECDL

ŠKOLA KOPOZ s.r.o. Vám umožní získání ECDL certifikátu.    

Můžete si vybrat
•    pouze samotné testování ECDL
•    absolvování školení a následných testů ECDL

Z jakých modulů se ECDL skládá?
Úroveň znalostí a dovedností pro práci s počítačem je definována v ECDL Sylabu a je rozvržena do sedmi základních testovacích modulů, z nichž každý lze splnit samostatně. Po úspěšném absolvování testů z libovolných čtyř modulů může uchazeč získat Osvědčení ECDL Start. ECDL Certifikát získává ale jen ten, kdo úspěšně složí testy ze sedmi modulů. Aktuální seznam modulů všech modulů najdete na oficiálních stránkách ECDL.
 

 

Novinky a aktuality

13.10.2014

ECDL testování

Stali jsme se akreditovaným střediskem pro ECDL testování

» Více

28.6.2011

Spustili jsme nové webové stránky

Vítáme Vás na nových stránkách společnosti KOPOZ

» Více

Archív novinek